Turniej SMG 2019-06-28

Wyniki turnieju rozegranego w dniu 28 czerwca 2019 w Klubie Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska

W związku ze zgłoszonymi uwagami poniżej punktacja długofalowa po poprawkach

Punktacja długofalowa do 28 czerwca poprawiona