O NAS

Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego powstało z inicjatywy grupy entuzjastów brydża sportowego mieszkających na terenie Bemowa 

Członkowie Stowarzyszenie i jego sympatycy od kilku lat, prowadzą działania na rzecz osób w wieku okołoemerytalnym. Działania te sprzyjały integrowaniu mieszkańców i tworzeniu grup towarzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców zaliczanych do grupy seniorów. Dużą popularnością cieszy się gra w brydża. Być może dlatego, że ma ona korzystne oddziaływanie profilaktyczne w obszarze podtrzymywania dobrego stanu zdrowia, a ponadto w wpływa na ograniczenie ryzyka chorób otępiennych w wyniku aktywności i treningu mózgu (który towarzyszy grze w brydża w warunkach konkurencji o dobry wynik na tle innych uczestników turnieju brydżowego).

Korzystne warunki do gry w brydża umożliwiły zorganizowanie w 2018 r. Brydżowych Mistrzostw Bemowa oraz rozgrywania turniejów klubowych.

Aby umożliwić rozszerzenie kręgu grających w brydża, przeprowadzono w 2019 r. i latach następnych kilka bezpłatnych cyklów szkoleń dla zainteresowanych grą w brydża.

Dla dalszego rozwoju działalności w zakresie popularyzacji gry w brydża pod koniec 2019 roku powstało i zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego.

Celem Stowarzyszenia Sympatyków Brydża Sportowego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej związanej z brydżem sportowym, realizowanej na rzecz członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży, osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów.

Stowarzyszenie opiera finansowanie swojej działalności na składkach członkowskich, darowiznach i dotacjach.

Jeżeli chciałbyś wesprzeć działalność stowarzyszenia lub realizację jego celów statutowych, skorzystaj z możliwości wniesienia darowizny na konto stowarzyszenia

nr 09 1870 1045 2083 1064 0125 0001

albo – skontaktuj się z nami.