Zapisy do wydarzeń

KLIKNIJ W TEN TEKST ABY PRZEJŚĆ DO KALENDARZA
I WYBORU TURNIEJU W KTÓRYM CHCESZ ZAGRAĆ


Nadchodzące wydarzenia


Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!
Przekazujemy kilka informacji o turniejach brydżowych organizowanych przez stowarzyszenie SSBS.
1. Obowiązkowe jest rejestrowanie par do każdego turnieju na stronie https://brydz.eu/ Przed samą rejestracją wybieramy odpowiednią datę turnieju w kalendarzu. Brak zgłoszenia do turnieju na stronie stowarzyszenia może spowodować brak możliwości uczestniczenia w wybranym turnieju.
2. Organizowanie i prowadzenie turniejów jest bezpłatne, Realizacja turnieju i uzyskanie punktów PKL pociąga za sobą konieczność pokrycia kosztów realizacji lub uzyskania.
3. Osoby aktywnie wspierające stowarzyszenie proszone są o darowizny na działalność stowarzyszenia, umożliwiające zapewnienie ciągłości działalności stowarzyszenia, prowadzenie strony internetowej i szczegółowe informowanie o wynikach rozdań oraz turniejów. Stowarzyszenie przyjmuje darowizny w formie wpłat na konto stowarzyszenia. Darczyńców prosimy, aby kwota darowizny nie była niższa niż 5 zł.
4. Szczegółowe informacje na temat turniejów (np. o możliwości uzyskiwanie punktów PKL przyznawanych przez związek brydżowy) przekazujemy w regulaminach turniejów.
5. Konto do wnoszenia darowizn i opłacania składek stowarzyszenia jest następujące:
Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego
09 1870 1045 2083 1064 0125 0001

Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego organizuje i prowadzi dla zainteresowanych nieodpłatne turnieje brydżowe. Uczestników turniejów informujemy, że przyjmujemy darowizny na działalność stowarzyszenia. Aktywnych uczestników wspierających działalność stowarzyszenia prosimy o ich wnoszenie na rachunek stowarzyszenia.
Osoby, które wnoszą darowizny na działalność stowarzyszenia na rachunek bankowy stowarzyszenia, mają możliwość odliczenia od podatku wniesionych darowizn. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Potwierdzeniem wniesienia darowizny jest dokument przelewu środków na rachunek stowarzyszenia. W opisie przelewu należy zamieścić tekst, iż przelewana kwota jest darowizną na działalność stowarzyszenia (albo na działalność sportową stowarzyszenia). Składki członkowskie członków stowarzyszenia nie są darowizną.
Zainteresowanych informujemy, że stowarzyszenie ma w statucie określony następujący cel działalności (statut dostępny jest na stronie https://brydz.eu/):
”Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, organizowania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, na rzecz członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży, osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów, w szczególności zainteresowanych brydżem sportowym.”