Instrukcja zapisów i płatności

Formularz zgłoszenia/zapisu do turnieju wypełniamy wg informacji przy każdym polu. W ostatnim polu formularza wpisujemy wynik działania matematycznego wymienionego w opisie tego pola. Gwiazdka za ostatnią cyfrą oznacza, że wypełnienie tego pola jest obowiązkowe dla osób niezalogowanych.

Wyjaśnienia poniżej dotyczą wyłącznie turniejów odpłatnych

Osoba zapisujący/a parę do turnieju i wysłaniu zgłoszenia wyświetla się okienko „Zapłać za rejestrację” w którym trzeba wybrać w prawym dolnym rogu polecenie „Przejdź do płatności.”

W kolejnym oknie mamy możliwość zalogowania się lub zarejestrowania się
i opłacenia za wybrany/e turniej/e. Posiadanie konta na stronie jest niezbędne
i umożliwia zarządzanie swoimi środkami i płatnościami w systemie zapisów
do turniejów.

Płatności dokonujemy poprzez szybką płatność Autopay lub płatność
z portfela użytkownika o ile są w nim środki (odpowiednią opcję należy zaznaczyć).

Płatności należy dokonać w ciągu 10 minut od wypełnienia i wysłania formularza.
Brak płatności skutkuje automatycznym usunięciem zapisu po 10 min.


Zasilenia portfela:

    1. na stronie SSBS wybieramy zakładkę Moje konto

    2. jeżeli mamy już konto to się logujemy w przeciwnym wypadku należy się najpierw zarejestrować

    3. po zalogowaniu się do konta wybieramy Mój portfel

    4. w kolejnym kroku wybieramy Doładowanie portfela

    5. następnie wpisujemy kwotę doładowania i postępujemy wg dalszych instrukcji. Doładowanie portfela realizowane jest przez szybką płatność Autopay.