Turnieje SSBS test

503544
DD days
HH hours
MM min
SS sec
Event Starts refresh page to see next upcoming event

Przekaż darowiznę na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Turniej 1-06-2023 o godz. 18:00 w MSS Pełczyńskiego 30C CAV

Turniej na IMP Zapisy do godziny 15:00 w dniu 1 czerwca 2023 Turniej w Pajączku, rozdań 26 - 30. Naliczenie pkl-i w pajączku, nastąpi tylko [...]

Zobacz więcej »
Miejsce Spotkań Seniorów, ul. Pełczyńskiego 30 C
Warszawa, Mazowieckie 01-471 Poland
+ Google Map

Turniej 7-06-2023 o godz. 17:30 na Real Bridge – MAX

Turniej gramy na platformie Real Bridge, na zapis maksymalny. Zapisy do godziny 16:00 w dniu 7 czerwca 2023.

Zobacz więcej »
Real Bridge – on line,

Turniej 8-06-2023 o godz. 18:00 w MSS Pełczyńskiego 30C CAV

Turniej na IMP Zapisy do godziny 15:00 w dniu 8 czerwca 2023 Turniej w Pajączku, rozdań 26 - 30. Naliczenie pkl-i w pajączku, nastąpi tylko [...]

Zobacz więcej »
Miejsce Spotkań Seniorów, ul. Pełczyńskiego 30 C
Warszawa, Mazowieckie 01-471 Poland
+ Google Map

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy!

Przekazujemy kilka informacji o turniejach brydżowych organizowanych przez Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego.
1. Obowiązkowe są zapisy do każdego turnieju na stronie https://brydz.eu/ .
2. Organizowanie i prowadzenie turniejów jest bezpłatne.
Realizacja turnieju i uzyskanie punktów PKL pociąga za sobą konieczność pokrycia kosztów.

3. Osoby wspierające stowarzyszenie proszone są o darowizny na działalność stowarzyszenia, umożliwiające zapewnienie ciągłości działania.  Stowarzyszenie przyjmuje darowizny w formie wpłat na konto stowarzyszenia między innymi bezpośrednio ze strony poprzez szybkie płatności Blue Media.
4. Szczegółowe informacje na temat turniejów (np. o możliwości uzyskiwanie punktów PKL przyznawanych przez związek brydżowy) przekazujemy w regulaminach turniejów.
5. Konto do wnoszenia darowizn i opłacania składek stowarzyszenia jest następujące:
Stowarzyszenie Sympatyków Brydża Sportowego
09 1870 1045 2083 1064 0125 0001

Osoby, które wnoszą darowizny na działalność stowarzyszenia na rachunek bankowy stowarzyszenia lub poprzez szybkie płatności Blue Media na naszej stronie, mają możliwość odliczenia od podatku wniesionych darowizn. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Potwierdzeniem wniesienia darowizny jest dokument przelewu środków na rachunek stowarzyszenia. W opisie przelewu należy zamieścić tekst, iż przelewana kwota jest darowizną na działalność stowarzyszenia (albo na działalność sportową stowarzyszenia). Składki członkowskie członków stowarzyszenia nie są darowizną.
Osoby, które dokonały przelewu środków w 2022 roku na rzecz stowarzyszenia i zamieściły odpowiedni opis w dokumencie przelewu, dysponują dokumentem na podstawie którego można dokonać odliczenia od podatku wniesionych darowizn w rozliczeniu podatkowym dostarczanym do urzędu Skarbowego w początkach roku 2023.
Zainteresowanych informujemy, że stowarzyszenie ma w statucie określony następujący cel działalności (statut dostępny jest na stronie https://brydz.eu/):
”Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, organizowania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, na rzecz członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży, osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz seniorów, w szczególności zainteresowanych brydżem sportowym.”